NOWY SINGIEL "SURF" - już 29.02.2024!

PL   

Już 29.02 w wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju lutowy dzień! ukaże się nowy singiel pt: "Surf". Utwór inspirowany pasją do surfingu. Piosenka o tym, że obcowanie z falami i żywiołem jakim jest woda, może stanowić zbawienną alternatywę w świecie, w którym króluje beton, pośpiech i szeroko pojęta konsumpcja. Surfing ukazujemy jako lekarstwo zapobiegające utracie pierwotnej więzi człowieka z naturą. Tworząc klip do tego utworu oddaliśmy cześć wszystkim surfującym w Polsce, którzy nie bacząc na niepogodę i trudne warunki, nawet w lutym!, ubrani w grube pianki, oddają się czemuś co odmienia ich codzienność, nadając życiu barw, energii i duchowego wymiaru. 

Już teraz zapisz się na odbiór singla, wyląduje w Twojej bibliotece!: https://bfan.link/surf-wake-up-giant

Zdjęcie promujące singiel zostało wykonane przez wybitnego polskiego fotografa surfera Krzysztofa Jędrzejaka, który uchwycił na nim złapaną falę na pierwszych zimowych zawodach surfingowych w Polsce (2017 r.). Na fali znalazł się wtedy Kuba Kuzia obecny Mistrz Polski i reprezentant Polski w surfingu. 

Partnerem singla jest promotor Surf kultury: Chałupy 6

Szczególne podziękowania dla: Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Tadeusz Tomasz Elwart, Baltic Surf Scapes Krzysztof Jędrzejak, Jarosław Fryca, Polski Związek Surfingu, Frankie Mcklay, Kuba Kuzia, Tommy, Ulasek, Jacek #balticwaveholics, Michał #surfmaniacs, Mustache Ministry Studio, Bartek Kapłoński i wszystkich surferów, którzy zawsze byli dla nas największą inspiracją!

ENG   

Already on February 29, a special and one-of-a-kind February day! A new single titled "Surf" will be released. A song inspired by a passion for surfing. A song about how contact with waves and the element of water can be a saving alternative in a world where concrete, haste and broadly understood consumption reign. We present surfing as a medicine that prevents the loss of the original bond between man and nature. By creating the clip for this song, we paid tribute to all surfers in Poland who, regardless of bad weather and difficult conditions, even in February!, dressed in thick wetsuits, devote themselves to something that changes their everyday life, giving their lives colors, energy and a spiritual dimension.

Sign up now to receive the single and it will land in your library!: https://bfan.link/surf-wake-up-giant

The photo promoting the single was taken by the outstanding Polish surfer photographer Krzysztof Jędrzejak, who captured a wave he caught during the first winter surfing competition in Poland (2017). Kuba Kuzia, the current Polish Champion and Polish representative in surfing, was then on the wave.

The single's partner is the promoter of Surf culture: Chałupy 6

Special thanks to: Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Tadeusz Tomasz Elwart, Baltic Surf Scapes Krzysztof Jędrzejak, Jarosław Fryca, Polski Związek Surfingu, Frankie Mcklay, Kuba Kuzia, Tommy, Ulasek, Jacek #balticwaveholics, Michał #surfmaniacs, Mustache Ministry Studio, Bartek Kapłoński i wszystkich surferów, którzy zawsze byli dla nas największą inspiracją!

Leave a comment