PL

Miłość do surfingu, snow/skateboardingu i rock'n'rolla zaowocowała utworzeniem wyjątkowej kapeli. Solidne bębny, roztańczony bas, zadziorna gitara i charakterystyczny wokal, jedynie potwierdzają więź jaka łączy to trio.

"Za każdym razem gdy wspólnie gramy, to tak jakbyśmy przyzywali jakąś nieposkromioną energię, coś na kształt człowieka o zdwojonej sile, coś co przesuwa ściany, sufit i nasze kończyny. To coś czego nie potrafimy nazwać, ale wszyscy czujemy, że dzieje się coś wyjątkowego. Chcemy się tym dzielić i przywoływać tą energię u innych. Kto wie, może słuchając nas ktoś uderzy w stół, przebije się przez ścianę lub zrobi coś, co od dłuższego czasu uważał za niemożliwe..."

Wake Up Giant!

Zespół wywodzi się z głośnej warszawskiej formacji "Reverox" (wygrana w plebiscycie Antyradia i bilet na Hunter Fest /2007/, Grand Prix w Jarocinie /2008/, płyta "The Unexpected"/2008/, utwór "Fire in Your Ears" promujący Heineken Opener Festiwal /2008/).

ENG

Love for surfing, snow/skate boarding, and rock and roll has resulted in founding a unique band. Solid drums,dancing bass, cutting guitar and characteristic vocal mixed together, emphasize only the bond that unites this trio.

"Every time We play it feels like We're summoning unknown unrestrained energy, something like a human being but with a doubled strength, something that moves the walls, ceiling and our limbs. Something We can't name but still feeling something extraordinary happens. We want to share it and evoke this energy in others. Who knows, maybe someone listening to our music will bang on the table, tear down the wall or do something he thought was impossible for a long time... "      

Wake Up Giant!

The band descends from the loud Warsaw formation "Reverox" (Reverox won the Antyradio contest and played at Hunter Fest /2007/, Grand Prix at Jarocin Festival /2008/, album "The Unexpected" published /2008/, "Fire In Your Ears" was the Heineken Opener Festival theme song /2008/).

 

Paul - vocals/guitars
Banan - drums
Czipis - bass