"ZOMBI" - PŁYTĄ TYGODNIA W JEDYNCE!

PL   

Od poniedziałku 22.04.2024 r. “Zombi” został płytą tygodnia w Radiowej Jedynce! To znak, że Polskie Radio wierzy w siłę rock and rolla i daje mu szansę, aby gościł w Waszych głośnikach, dodając szczególnej energii i entuzjazmu!
Posłuchajcie tej stacji, a płyta Zombi trafi do uważnych słuchaczy, którzy we właściwym momencie będą potrafili złapać radiową Falę!
Oto co Jedynka napisała o płycie:
https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3368250,Zombi

Anna Will - dziękujemy! Pozdrawiamy!

ENG   

From Monday, April 22, 2024, "Zombi" became the album of the week on Radio One! This is a sign that Polish Radio believes in the power of rock and roll and gives it a chance to appear in your speakers, adding special energy and enthusiasm!
Listen to this station and the Zombi album will reach attentive listeners who will be able to catch the radio Wave at the right moment!
Here's what Jedynka wrote about the album:
https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3368250,Zombi

Anna Will - thank you! Best regards!

Leave a comment