NOWY KRĄŻEK "ZOMBI" (CZYLI JAK ŻYĆ OFFLINE?) - JUŻ DOSTĘPNY!

PL   

Dzięki sprzyjającym mocom fal i bliskich nam osób mamy przyjemność oficjalnie ogłosić premierę naszego nowego krążka pt: „Zombi - czyli jak żyć offline?”. Utwory nagrano w polskiej i angielskiej wersji językowej, także każdy z Was będzie mógł wybrać swoją ulubioną wersję! 
Jednocześnie zachęcamy Was do obejrzenia klipu Zombi otwierającego płytkę. Podziękowania tutaj olbrzymie dla Red Studio i Karola Grabarka! Złowieszczy tytuł tego kawałka jest tak naprawdę wołaniem o przebudzenie i czerpanie radości z życia, uwolnienie się z oplatających nas - dosłownie i metaforycznie - kabli, telefonów, tabletów i laptopów. Motywacją do tworzenia (i głównym motywem albumu) była i jest dla nas ucieczka od technologii do człowieczeństwa, natury i ...surfingu!
Wraz z premierą płyty na naszej stronie rozpoczynamy akcję #wylaczsie! zachęcając, aby co najmniej raz w tygodniu zrobić sobie przerwę od telefonu lub tabletu. Przerwę, którą możecie spędzić 100% offline, surfując na Bałtyku w Chałupach lub w Peniche..., albo po prostu spędzając ten czas w realu z bliską dla Was osobą. Czując, że oddychacie, rozmawiacie ... żyjecie!
Z kolei znajdującym się na płycie utworem ”Surf” oddajemy cześć wszystkim surfującym w Polsce, którzy nie bacząc na niepogodę i trudne warunki, nawet w lutym!, ubrani w grube pianki, oddają się czemuś co odmienia ich codzienność, nadając życiu barw, energii i duchowego wymiaru. 
Zdjęcie jakie znajdziecie w fizycznej wersji albumu dostępnego już do nabycia w sklepie Polskiego Radia, zostało wykonane przez wybitnego polskiego fotografa surfera Krzysztofa Jędrzejaka, który uchwycił na nim złapaną falę na pierwszych zimowych zawodach surfingowych w Polsce (2017 r.). Na fali znalazł się wtedy Kuba Kuzia obecny Mistrz Polski i reprezentant Polski w surfingu. 
Partnerem całego wydawnictwa jest promotor Surf kultury: Chałupy 6! 

Szczególne podziękowania dla: Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Tadeusz Tomasz Elwart , Chałupy 6, Baltic Surf Scapes Krzysztof Jędrzejak, JaMa Jarosław Fryca , Karol Grabarek, Polski Związek Surfingu, Frankie Mcklay, Kuba Kuzia, Tommy, Ulasek, Jacek #balticwaveholics, Michał #surfmaniacs, Mustache Ministry Studio, Tomasz Kaczkowski, Bartek Kapłoński, Abc Surfingu, Antyradio i wszystkich surferów, którzy zawsze byli dla nas największą inspiracją! 

Link do klipu “Zombi”: https://youtu.be/Rf-ORDTKYSA?si=U9vgzRTIs1m5zNXo
Link do sklepu Polskiego Radia: https://sklep.polskieradio.pl/pl/p/Wake-up-Giant-Zombi-CD/1390

ENG   

Thanks to the favorable powers of the waves and people close to us, we are pleased to officially announce the premiere of our new album entitled: "Zombi - or how to live offline?". The songs were recorded in Polish and English, so each of you will be able to choose your favorite version!
At the same time, we encourage you to watch Zombi the opening clip of the album. Huge thanks here to Red Studio and Karol Grabarek! The ominous title of this piece is actually a call to wake up and enjoy life, freeing ourselves from the cables, phones, tablets and laptops that entangle us - literally and metaphorically. The motivation for creating (and the main theme of the album) was and is an escape from technology to humanity, nature and... surfing!
With the premiere of the album on our website, we are starting the #wylaczsie! campaign! encouraging you to take a break from your phone or tablet at least once a week. A break that you can spend 100% offline, surfing on the Baltic Sea in Chałupy or Peniche... or simply spending this time in real life with someone close to you. Feeling that you are breathing, talking... alive!
In turn, with the song "Surf" on the album, we pay tribute to all surfers in Poland who, regardless of bad weather and difficult conditions, even in February!, dressed in thick wetsuits, devote themselves to something that changes their everyday life, giving their lives colors, energy and spiritual dimension.
The photo you will find in the physical version of the album, now available for purchase in the Polish Radio Store, was taken by the outstanding Polish surfer photographer Krzysztof Jędrzejak, who captured a wave he caught during the first winter surfing competition in Poland (2017). Kuba Kuzia, the current Polish Champion and Polish representative in surfing, was then on the wave.
The partner of the entire publication is the promoter of Surf culture: Chałupy 6!

Special thanks to: Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Tadeusz Tomasz Elwart , Chałupy 6, Baltic Surf Scapes Krzysztof Jędrzejak, JaMa Jarosław Fryca , Karol Grabarek, Polski Związek Surfingu, Frankie Mcklay, Kuba Kuzia, Tommy, Ulasek, Jacek #balticwaveholics, Michał #surfmaniacs, Mustache Ministry Studio, Tomasz Kaczkowski, Bartek Kapłoński, Abc Surfingu, Antyradio i wszystkich surferów, którzy zawsze byli dla nas największą inspiracją! 

Link to “Zombi” video: https://youtu.be/Rf-ORDTKYSA?si=U9vgzRTIs1m5zNXo
Link to Polish Radio Store: https://sklep.polskieradio.pl/pl/p/Wake-up-Giant-Zombi-CD/1390

Leave a comment